Папки

Пътешествие с Visual Studio 2010 - Задачи и тестове

Файл Дата на добавяне Изтегляния  

ppt file  Задачи на разработваните от учениците проекти

08.09.2011 202

ppt file  Изпит 18

08.09.2011 753

ppt file  Изпит 15

08.09.2011 310

ppt file  Изпит 12

08.09.2011 278

ppt file  Изпит 9

08.09.2011 294

ppt file  Изпит 6

08.09.2011 360

ppt file  Тест 18

08.09.2011 329

ppt file  Тест 17

08.09.2011 296

ppt file  Тест 16

08.09.2011 251

ppt file  Тест 15

08.09.2011 266

ppt file  Тест 14

08.09.2011 269

ppt file  Тест 13

08.09.2011 263

ppt file  Тест 12

08.09.2011 258

ppt file  Тест 11

08.09.2011 290

ppt file  Тест 10

08.09.2011 305

ppt file  Тест 9

08.09.2011 304

ppt file  Тест 8

08.09.2011 303

ppt file  Тест 7

08.09.2011 316

ppt file  Тест 6

08.09.2011 329

ppt file  Тест 5

08.09.2011 336

ppt file  Тест 4

08.09.2011 338

ppt file  Тест 3

08.09.2011 373

ppt file  Тест 2

08.09.2011 405

ppt file  Тест 1

08.09.2011 927