Добави коментар
Кoментари:0
Новина

Загуба на време и пари ли е висшето образование у нас?

Публикувана на: 24.03.2017

Да имаш висше образование у нас не е особена ценност. Не е и предимство. Приемът в повечето университети, дори в най-авторитетния – Софийски университет, е снижен до нивото на тройката. Масово висшите учебни заведения у нас „бълват” бакалаври и магистри, които след това работят работа с квалификация за средно образование. Защо се получава така? Още

Над 2800 ученици и 536 учители са преминали обучения в ЦЕРН

Публикувана на: 24.03.2017
Над 2800 български ученици и 536 учители по природни науки са преминали обучения в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) от 2011 г. насам. [...]

Децата в самостоятелна форма на обучение в Пловдивска област са тревожно много

Публикувана на: 24.03.2017
Децата в самостоятелна форма на обучение в Пловдивска област са тревожно много. Прави впечатление, че това не са надарени хлапета, за които тя е създадена, за да могат да пътуват по състезания и фестивали, а точно обратното - преобладават деца със затруднения в училище, от бедни семейства или от малцинствата. [...]

УНСС открива три научни института

Публикувана на: 24.03.2017
Три института ще бъдат открити в структурата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) – по икономика и политики, по творчески индустрии и бизнес и по предприемачество, реши правителството по предложение на ръководството на висшето училище. [...]

Трябва ли да се отделят децата с агресивно поведение в специални училища?

Публикувана на: 24.03.2017
Необходимо ли е агресивните деца да бъдат изпращани в специализирани училища? Как трябва да се реагира спрямо тях в училище? [...]

Предизвикателствата пред образованието обсъждат министрите от ЕС в Кипър

Публикувана на: 23.03.2017
Предизвикателствата пред образованието в борбата срещу насилието, екстремизма и ксенофобията и неговата роля като гарант за развитието на толерантно общество са в центъра на двудневната международната конференция “Защита на демокрацията чрез образование”, която се провежда в Никозия. [...]

Освежават летните ученически бази по морето

Публикувана на: 23.03.2017
Започва освежаване на ученическите бази за отдих. Об­що де­сет ме­с­та за ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на де­т­с­ки лагери по Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие пре­д­ла­га "Уче­ни­че­с­ки от­дих и спорт" към Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та. [...]

Пиян нахлу с нож в училище, охранителят пострада

Публикувана на: 23.03.2017
Пиян мъж е опитал да нахлуе с нож в училището на сина си в Сливен. [...]


Търси в Teacher.bg